Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  


Share|

Điều cần biết về làm khoá luận và hình thức thi Tốt nghiệp (trương ĐH Lâm Nghiệp)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sóc ca ca

Admin
Admin
Sóc ca ca


Tổng số bài gửi : 444
Xu : 1727
Likes : 45
Join date : 02/09/2011
Age : 28
Đến từ : Quốc Oai

Bài gửiTiêu đề: Điều cần biết về làm khoá luận và hình thức thi Tốt nghiệp (trương ĐH Lâm Nghiệp) Điều cần biết về làm khoá luận và hình thức thi Tốt nghiệp (trương ĐH Lâm Nghiệp) EmptyThu Oct 27, 2011 8:06 am

Avis positif

QUY ĐỊNH TẠM THỜI
Về tổ chức và quản lý các hình thức tốt nghiệp
Trình độ đại học theo học chế tín chỉ

(Ban hành kèm theo Quyết định số:……./QĐ-ĐHLN-ĐT
Ngày 20 tháng 9 năm 2011 của Hiệu trưởng)


Nhằm mục tiêu thống nhất việc tổ chức và quản lý hình thức tốt nghiệp cho sinh viên đại học theo học chế tín chỉ, Hiệu trưởng quy định như sau:

I. PHẠM VI ÁP DỤNG
Quy định này áp dụng cho sinh viên bậc đại học hình thức đào tạo chính quy theo học chế tín chỉ.
Các hình thức đào tạo khác: Đào tạo niên chế đối với các hệ liên thông trung cấp và cao đẳng lên đại học, đào tạo hệ vừa làm vừa học áp dụng theo quy định tôt nghiệp hiện hành.

II. CÁC HÌNH THỨC TỐT NGHIỆP
Đối với đào tạo tín chỉ - Bậc Đại học có 2 hình thức tốt nghiệp:
1. Thực hiện đồ án, khóa luận tốt nghiệp (ĐA/KLTN): Áp dụng cho sinh viên đủ điều kiện quy định tại mục III.1 của quy định này.
2. Học và thi một số học phần chuyên môn thay thế: Áp dụng đối với những sinh viên không được giao làm ĐA/KLTN.

III. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI CÁC SINH VIÊN LÀM ĐA/KLTN
III.1. Điều kiện để sinh viên được đăng ký thực hiện ĐA/KLTN
Đầu học kỳ cuối khóa, những sinh viên hội đủ các điều kiện sau đây được đăng ký thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp:
a) Sinh viên tích lũy đủ số tín chỉ quy định của chương trình đào tạo (trừ số tín chỉ tốt nghiệp) và không có học phần bị điểm F.
b) Có điểm trung bình chung tích lũy từ 2,2 trở lên.
c) Số môn học/học phần thi lại không vượt quá 18 tín chỉ.
d) Điểm rèn luyện bình quân đạt từ 60 điểm trở lên.
e) Không bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trường trở lên.
f) Tổng số sinh viên làm ĐA/KLTN không vượt quá 60% theo từng ngành đào tạo.
Các trường hợp khác: Chủ nhiệm khoa trình phương án, báo cáo để Hiệu trưởng xem xét quyết định.

III.2. Giao đề tài Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp
1.Sinh viên đủ điều kiện thực hiện ĐA/KLTN được chọn và đăng ký thực hiện đề tài trong danh mục hướng nghiên cứu và danh sách GVHD do khoa công bố.
2. Chủ nhiệm Khoa ký duyệt danh sách giao đề tài cho sinh viên và phân công giảng viên hướng dẫn (GVHD). Sinh viên không được đổi đề tài sau khi đã được giao và công bố, nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của GVHD và Chủ nhiệm khoa.

III.3.Thực hiện Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp
III.3.1. Quy định chung
a) Thời gian thực hiện ĐA/KLTN: 10 tuần, theo chương trình đào tạo và kế hoạch của Nhà trường.
b) Khóa luận tốt nghiệp là kết quả nghiên cứu độc lập của sinh viên không được trùng lặp về thể loại, địa điểm và thời gian với các ĐA/KLTN khác.
c) Sinh viên làm ĐA/KLTN phải có đề cương ĐA/KLTN, kế hoạch thực hiện (theo mẫu) được duyệt.
d) Căn cứ vào đề cương, kế hoạch thực hiện, dưới sự hướng dẫn của giáo viên hướng dẫn (GVHD) sinh viên chủ động thực hiện ĐA/KLTN. Thời gian sinh viên phải làm việc tại cơ sở thực tập tối thiểu là 4 tuần.
đ) Cuối đợt thực tập, sinh viên phải nộp các sản phẩm sau đây:
+ 04 bản báo cáo Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp được thực hiện theo Quyết định số:100/ĐHLN-ĐT, ngày 12/02/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học lâm nghiệp về việc Hướng dẫn ban hành quy định về thực tập, thi tốt nghiệp áp dụng cho bậc đào tạo đại học, có xác nhận của cơ sở thực tập.
+ 01 đĩa CD ghi nội dung của bản Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp.
+ Nhật ký thực tập.
+ Số liệu gốc được đóng trong một túi riêng.
e) Mỗi năm trường tổ chức 2 đợt xét điều kiện tốt nghiệp vào đầu các học kỳ và 02 đợt xét công nhận tốt nghiệp vào cuối các học kỳ của năm học.
III.3.2. Quy trình thực hiện Khóa luận tốt nghiệp
a) Trước khi bắt đầu kỳ học cuối của khóa học, Ban chủ nhiệm khoa công bố danh mục đề tài ĐA/KLTN và danh sách giáo viên hướng dẫn để sinh viên đăng ký.
b) Căn cứ kết quả học tập ở đầu học kỳ cuối cùng, sinh viên làm đơn đăng ký thực hiện ĐA/KLTN (theo mẫu), nộp văn phòng khoa.
c) Khoa tổng hợp danh sách sinh viên đăng ký ĐA/KLTN và các thông tin về kết quả học tập của sinh viên (theo mẫu) gửi về Phòng Đào tạo để kiểm tra và ra Quyết định đi thực tập tốt nghiệp cho sinh viên.
d) Sau khi có quyết định chính thức, sinh viên gặp giáo viên hướng dẫn để làm đề cương khái quát ĐA/KLTN (theo mẫu), nộp 01 bản cho văn phòng Khoa, 01 bản cho giáo viên hướng dẫn.
e) Sau khi nộp đề cương khái quát, sinh viên đến Phòng Đào tạo để làm thủ tục hành chính để đi thực tập tốt nghiệp.
f) Trong quá trình thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải chủ động trong việc liên hệ, thu thập số liệu và thực hiện các nội dung của đề cương nghiên cứu theo kế hoạch được duyệt dưới sự hướng dẫn của giáo viên.
g) Cuối đợt thực tập tốt nghiệp, sinh viên phải xin xác nhận của cơ sở thực tập về quá trình thực tập tại cơ sở của mình. Xác nhận này được đóng vào trang cuối cùng của báo cáo khóa luận tôt nghiệp.
h) Sinh viên chỉ được nộp báo cáo ĐAKLTN nếu được giáo viên hướng dẫn đồng ý và ký xác nhận vào trang bìa phụ của ĐA/KLTN.

III.4. Chấm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp
a) Không tổ chức bảo vệ ĐA/KLTN mà chỉ tổ chức chấm ĐA/KLTN.
b) Khoa đề nghị danh sách giảng viên chấm Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp và Hiệu trưởng phê duyệt.
c) Mỗi ĐA/KLTN được đánh giá bởi 3 giáo viên sau đây:
+ Giáo viên hướng dẫn (đánh giá quá trình hoàn thành ĐA/KLTN);
+ 02 giáo viên chấm phản biện.
d) Từng giảng viên chấm ĐA/KLTN theo thang điểm 10, làm tròn đến phần nguyên. Điểm đánh giá đồ án, khóa luận tốt nghiệp là điểm trung bình cộng các điểm của từng giảng viên chấm phản biện và giáo viên hướng dẫn, làm tròn đến 1 chữ số thập phân, sau đó được chuyển sang thang điểm 4 theo quy định tại Quy chế 43.
đ) Kết quả chấm ĐA/KLTN được công bố chậm nhất là 4 tuần, kể từ ngày nộp ĐA/KLTN.
e) Sinh viên có ĐA/KLTN bị điểm F hoặc không nộp báo cáo ĐA/KLTN phải đăng ký làm lại ĐA/KLTN; hoặc phải đăng ký học và thi các học phần chuyên môn thay thế ĐA/KLTN.
f) Thời hạn trả nợ ĐA/KLTN hoặc trả nợ các học phần chuyên môn thay thế ĐA/KLTN nằm trong thời gian tối đa hoàn thành chương trình theo quy định tại Quy chế đào tạo tín chỉ (Quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT).

III.5. Giảng viên hướng dẫn Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp
1. Các bộ môn, khoa cử cán bộ giảng dạy hướng dẫn ĐA/KLTN cho sinh viên. Để đảm bảo chất lượng ĐA/KLTN, yêu cầu các bộ môn, khoa bố trí hợp lý và sử dụng tối đa lực lượng GVHD, nếu thiếu cán bộ hướng dẫn các khoa báo cáo nhà trường để liên hệ mời hướng dẫn (Khoa lập danh sách làm ĐA/KLTN của sinh viên và danh sách đề nghị mời GVHD báo cáo qua phòng Đào tạo).
2. GVHD có nhiệm vụ hướng dẫn khoa học, định hướng nghiên cứu cho sinh viên, duyệt đề cương nghiên cứu cho sinh viên, sắp xếp lịch làm việc định kỳ với sinh viên, đôn đốc tiến độ thực hiện đề tài của sinh viên; quyết định cho phép sinh viên được nộp ĐA/KLTN.
3. GVHD chịu trách nhiệm cùng với sinh viên sửa chữa những sai sót trong ĐA/KLTN sau khi có ý kiến của các giáo viên chấm phản biện và ký vào trang bìa phụ của ĐA/KLTN, nộp về văn phòng khoa.

IV. QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI NHỮNG SINH VIÊN HỌC VÀ THI MỘT SỐ HỌC
PHẦN CHUYÊN MÔN THAY THẾ
Áp dụng đối với những sinh viên không được giao làm ĐA/KLTN phải đăng ký học thêm một số học phần chuyên môn nếu chưa tích lũy đủ số tín chỉ quy định cho chương trình đào tạo.
Sinh viên tự đăng ký học và thi tối thiểu 10 tín chỉ các học phần tự chọn trong số các môn tự chọn của các ngành đào tạo của trường Đại học lâm nghiệp.

V. ĐIỀU KIỆN XÉT VÀ CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP
1. Những sinh viên có đủ các điều kiện sau thì được nhà trường xét và công nhận tốt nghiệp:
a) Cho đến thời điểm xét tốt nghiệp không bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc không đang trong thời gian bị kỷ luật ở mức đình chỉ học tập.
b) Tích lũy đủ số học phần quy định cho chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt.
c) Điểm trung bình chung tích lũy của toàn khóa học đạt từ 2,00 trở lên.
d) Thỏa mãn một số yêu cầu về kết quả học tập đối với nhóm học phần thuộc ngành đào tạo chính do Hiệu trưởng quy định.
đ) Có chứng chỉ Giáo dục Quốc phòng và giáo dục thể chất đối với các ngành đào tạo không chuyên về quân sự và thể dục – thể thao.
2. Sau mỗi học kỳ, Hội đồng xét tốt nghiệp căn cứ vào các điều kiện công nhận tốt nghiệp, lập danh sách những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp, trình Hiệu trưởng ra quyết định.
3. Căn cứ vào đề nghị của Hội đồng xét tốt nghiệp, Hiệu trưởng ký quyết định công nhận tốt nghiệp cho những sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp./.


HIỆU TRƯỞNG

Về Đầu Trang Go down
https://aotrang.forumvi.com

Điều cần biết về làm khoá luận và hình thức thi Tốt nghiệp (trương ĐH Lâm Nghiệp)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
catty

Thành viên
Thành viên
catty


Tổng số bài gửi : 66
Xu : 270
Likes : 4
Join date : 14/10/2011
Age : 28

Bài gửiTiêu đề: Re: Điều cần biết về làm khoá luận và hình thức thi Tốt nghiệp (trương ĐH Lâm Nghiệp) Điều cần biết về làm khoá luận và hình thức thi Tốt nghiệp (trương ĐH Lâm Nghiệp) EmptyMon Oct 31, 2011 4:06 pm

Avis positif
cái này hình như có trên trang mạng của nhà trường rồi thì phải, rù sao cũng thanks
Về Đầu Trang Go down

Điều cần biết về làm khoá luận và hình thức thi Tốt nghiệp (trương ĐH Lâm Nghiệp)

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang
Trang 1 trong tổng số 1 trang

—(••÷[ ( Trả lời nhanh ) ]÷••)—

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Teen Việt  :: —(••÷[ ( Tổng Quan ) ]÷••)— :: Tổng hợp-
Diễn đàn sáng lập bởi Sóc ca ca
Giấy phép cung cấp thông tin lên mạng số: 000/GP-BC do Bộ GGDTVL cấp ngày 02/07/2011
Địa chỉ: Quốc Oai - Hà Nội
Điện thoại: 0164.520.xxxx - Fax: 99-9999999
Website: https://aotrang.forumvi.com
Powered by phpbb2 ® Version 2.0
Copyright ©2000 - 2010, Forumotion Ltd.
Style by Loitraitim - Vb rip by HQTH team - FM rip by Việt K - c3zone